Wetsvoorstel WIV 2017 documenten

De WIV 2017 volgt de WIV 2002 op, die een wijziging is van de eerste Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit 1987. Voordien was het werk van de inlichtingendiensten geregeld via een Koninklijk Besluit.

Naast de verschillende wetten met de begeleidende Memorie van Toelichtingen en tussentijdse wijzigingen zijn hier ook te vinden de jaarverslagen van de AIVD, MIVD en de toezichthouder de CTIVD. Daarnaast ook alle toezichtsrapporten van de CTIVD en de jaarverslagen van de CIVD, de commissie stiekem. Daarnaast zijn de reacties van de Raad van State, de CTIVD en de Autoriteit Persoonsgegevens op het wetvoorstel WIV 2017 toegevoegd.

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten WIV 2017

Memorie van Toelichting WIV 2017

Reactie Raad van State op wetsvoorstel WIV 2017

Reactie CTIVD op wetsvoorstel WIV 2017

Reactie Autoriteit Persoonsgegevens op wetsvoorstel WIV 2017

AIVD jaarverslag 2016

AIVD jaarverslagen 2000 – 2016

BVD / AIVD jaarverslagen 1945 – 1999

MIVD jaarverslag 2016

MIVD jaarverslagen 1997 – 2016

Toezichtsrapporten CTIVD

Jaarverslagen CTIVD

CIVD jaarverslagen (verslagen commissie Stiekem)

Wijziging WIV 2002, 2006

Wijziging WIV 2002, 2003

Memorie van Toelichting WIV 2002

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten WIV 2002

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten WIV 1987 (geconsolideerde versie, inclusief wijzigingen in 1993)

Memorie van Toelichting WIV 1987

Koninklijk Besluit 5 augustus 1972, nr 3, nieuwe regeling

Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken over de mogelijke openbaarmaking van het vertrouwelijke KB, 16 april 1969

Stukken met betrekking tot de wijziging in 1956

Koninklijk Besluit 1 maart 1956, nr. 9, wijziging

Stukken met betrekking tot de wijziging in 1951

Koninklijk Besluit 25 augustus 1951, nr 2, wijziging

Koninklijk Besluit 8 augustus 1949, nr. 51

Koninklijk Besluit 9 april 1946, nr. 27

Beschikking Chef Staf Militair Gezag, 29 mei 1945

 

 

 

Comments are closed.